-- Google Tag Manager --> Tìm hiểu về pháp môn tu tịnh độ Đồ gỗ Quốc Trung

Tìm hiểu về pháp môn tu tịnh độ

Đăng bởi Dương Ngọc Sơn
Thứ Wed,
17/03/2021

Tịnh độ - nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật (Buddha) độ, là cõi Phật, cõi thanh tịnh. Nôm na ta có thể hiểu rằng tịnh là im lặng yên ổn trong sạch, còn độ là cứu giúp. 

Trong Phật giáo có dạy, tịnh độ chính là thanh tịnh an vui không có phiền não khổ đau, được hình thành bằng bốn năng lực “Từ, Bi, Hỷ, Xả” cùng với nhân duyên thù thắng và quả vị viên mãn , từ đó hiện ra vô số cảnh giới Tịnh độ để tiếp dẫn, trợ duyên cho chúng sinh vãng sinh tu tập cho đến ngày thành Phật.

Lý do ra đời của phép tu tịnh độ

Phép tu tịnh độ ra đời là do uế độ mà thành! Uế độ ở đây chính là cõi nước do cộng nghiệp của chúng sinh nương gá nhau mà hình thành hay hiểu đơn giản chính là những sai trái, nghiệp chướng mà chúng sinh gây ra làm cảnh giới tương xứng khổ nhiều, vui ít.

Bởi từ những sai trái đó mới cần đến tịnh độ, nơi trang nghiêm thanh tịnh, không trần cấu bẩn nhơ, được dùng làm đạo tràng để hóa độ chúng sinh. Điều này cũng như quy luật của chúng sanh, có trắng ắt có đen, có dơ sẽ sinh ra sạch sẽ....

Trong Tây Phương Hiệp Luận phân chia thành 10 cõi Tịnh độ không đồng, tuy nhiên đứng trên phương diện danh từ giả lập nhưng kỳ thật các cõi Tịnh độ đều chung một bản nguyện căn bản là tiếp dẫn và hóa độ chúng sinh lìa mê khai ngộ.

Vì sao đức Phật đặc biệt tán ngãn phép tu Tịnh độ?

Chúng sinh nơi cõi Ta-bà này phần lớn tạo nhiều ác nghiệp như: Bất kính Sư trưởng, bất hiếu cha mẹ, không tin Tam Bảo, giết người đoạt của, tham dục lẩy lừng, tà kiến đảo điên, khiến đọa sinh vào vô số cảnh giới khổ đau trong ba cõi: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh.

Chỉ có cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà mới đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thân và tâm của chúng sinh.

Vì ở đây tất cả đều được làm bằng bảy báu trang nghiêm: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Lại nữa tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng lá xào xạc cũng phát ra pháp âm vi diệu, thù thắng. Sống trong cảnh giới hoàn toàn vô cấu như thế nên tâm chúng sinh không còn tham lam, sân hận, si mê và thân thể không còn bị ngũ dục (tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ) chi phối.

Phẩm vị cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà

Đối với pháp môn Tịnh độ, bất cứ ai nhất tâm chuyên niệm hồng danh đức Phật A-di-đà, thiết tha cầu nguyện vãng sinh đều được như ý nguyện, không phân biệt hạng người cao thấp, sang hèn, trí thức hay ngu dốt. Bởi đây, ngoài sự nỗ lực tu hành của tự thân.

Tuy tha lực của chư Phật đối với chúng sinh không có phân biệt nhưng tùy vào khả năng lãnh hội và dụng công tu hành mà có chia ra ba bậc và chín phẩm khác nhau.

Bậc thượng căn và ba phẩm thượng

Hạng thượng căn là những chúng sinh xuất gia ly dục thanh tịnh, nhờ đọc tụng Đại thừa, hiểu sâu chân lý tuyệt đối, rộng tu các công đức. Tùy vào khả năng tu chứng chia ra làm ba phẩm: Thượng phẩm Thượng sinh, Thượng phẩm Trung sinh và Thượng phẩm Hạ sinh.

Bậc trung căn và ba phẩm trung

Hạng trung căn là những chúng sinh phụng trì trai giới, hồi hướng công đức, hiếu dưỡng cha mẹ, tu các nhân lành ở đời, chuyên niệm danh hiệu Phật. Tùy vào khả năng tu chứng chia ra làm ba phẩm: Trung phẩm Thượng sinh, Trung phẩm Trung sinh và Trung phẩm Hạ sinh.

Bậc hạ căn và ba phẩm hạ

Hạng hạ căn là những chúng sinh biết sám hối tội lỗi sau khi đã lỡ lầm, biết tinh tấn tu theo phép thập niệm. Tùy theo khả năng tu chứng chia ra làm ba phẩm: Hạ phẩm Thượng sinh, Hạ phẩm Trung sinh và Hạ phẩm Hạ sinh.

Có thể thấy rằng, tâm ý chúng sinh phần nhiều dao động theonhững âm thanh, hình sắc bên ngoài khởi lên phiền não, tham chấp. Nay dùng hồng danh “Nam mô A-di-đà Phật” cột tâm tán loạn, đưa tâm về một chỗ dừng hẳn các tạp niệm.

Cõi Tịnh độ là thật có. Tuy nhiên, phàm con người ta sống trên đời nên yêu thương gia đình, người thân xung quanh và hiếu kính với ông bà cha mẹ, thờ phụng tổ tiên để tỏ lòng biết ơn, không làm điều sai trái, không gian dối lừa gạt... đó chính là tịnh độ lớn nhất của mỗi người.

Theo như truyền thống xưa nay của người Việt xưa, việc thờ phụng tổ tiên với những gian thờ trang nghiêm và tôn kính nhất để tỏ lòng biết ơn đã duy trì được bao đời nay. Chính bởi lẽ đó, ngày càng có nhiều khách hàng quan tâm và tìm hiểu về những sản phẩm này.

Để tham khảo và tìm hiểu thêm về những nét đẹp văn hoá, những sản phẩm mang đậm vẻ đẹp người Việt, bạn có thể tham khảo website: dogoquoctrung.com nhé!

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo